“STAJ SEFERBERLİĞİ PROJESİ” İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Üniversitelerde eğitim gören ve staj yaparak deneyim kazanmak isteyen öğrencilerin, liyakat ilkelerine dayalı ve fırsat eşitliği sağlanarak, Kariyer Kapısı platformu üzerinden staj imkânına olanak sağlanacak.
 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan proje ile adaylar Platform üzerinden “ https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ” belirtilen ilana başvurmaları gerekmektedir. İşverenler tarafından; Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif Yeterlikleri üzerinden değerlendirilecektir. Staj teklifi gönderme aşamasında adayların kimlik bilgileri işverenlerin erişimine açılmayacaktır. Bu sayede adaylar sadece sahip oldukları nitelikler özelinde değerlendirilecek ve fırsat eşitliğine sahip olacaktır.
 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı yapılan açıklamada; “Bakanlıklarımız, Bakanlıklarımıza bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerimizin işbirliğinde, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferberliği Projesi, OECD’nin “Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for all Generations?” (Gençler, Güven ve Nesiller arası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?) başlıklı raporunda, gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, OECD nezdinde sürdürülen “kanıta ve veriye dayalı politika yapımı” çalışmalarına yoğun katkı sunmakta, ilgili alt komitelerin önemli paydaşları arasında yer alarak ve bu alandaki tecrübe ve çalışmalarını söz konusu platformlarda paylaşmaya devam etmektedir.
Bu yıl başarı ile sürdürülen projenin; 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı ile “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” na dâhil edilmiş, uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılması uygun görülmüştür. Proje amacımız ise; Şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerleme yöntemi ile kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması, kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi ve ulusal ve uluslararası firmalarımızın yanı sıra, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları sorunların azaltılması hedeflenmektedir.” denildi.
 
 
 
Paylaş