Yivlik Kayası

     Kadı Burhaneddin’in 1390’da İskilip’i Moğollara yağmalatmasında büyük zulüm gören halk, Akkoyunlu Türkmen beyi Kara Yülüg Osman’ın daha sonra Kadı Burhaneddin’i öldürmesi üzerine bu görkemli volkanik kayaya onun adını vermişlerdir. Zamanla Kara sözcüğü unutulmuş,Yülüg (Yivlik) kayası olarak günümüze kadar gelmiştir. İskilip’te yer alan en eski tarihi izlerde bu kaya üzerinde bulunmaktadır. Yivlik kayası üzerinde yer alan figür ve yivler zamana ve doğa şartlarına karşı koyamasa da hala dikkatle bakıldığında görülebilmektedir. Asklepios, Eskülabi ve en son İskilip olarak anılmaya başlayan şehrin isminin kaynağını da oluşturan bu kayanın suyunun da şifalı olduğu çoğu tarihi kaynakta belirtilmektedir.

                Kimi kaynaklara göre o dönemde yanardağ olan Yivlik Kayasının, eteğinden çıkan su çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktaydı. Günümüzde de halen şifalı olduğu kabul gören bu su, biyolojik sebepli hastalıkların yanı sıra ruhsal rahatsızlıklar için de bir tedavi unsuru olarak görülmüştür.