Muhyiddin Muhammed

(Şeyh Yavsî)

                Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin babası ve II. Bayezid’in öğretmenidir. Asıl adı Muhyiddin Muhammed olan Şeyh Yavsî’nin doğum yeri İskilip olmakla birlikte doğum yılı için kesin bir tarih verilememektedir. Babası Osmanlı müderrislerinden matematikçi astronom olan Ali Kuşçu’nun kardeşi Mustafa el-İmâdî’dir. II. Bayezid ile olan yakınlık nedeniyle Hünkâr Şeyhi olarak da anılır. Mezarı İskilip’te Şeyh Yavsi adını taşıyan camii ve külliyesinin içerisindedir. Kabri, İskilip’te çokça ziyaret edilen manevi mekânlardandır.