Ebussuud Efendi

Mevlana Hoca Çelebi

                “Ebussuud Efendi”, 1490’da İskilip’te doğmuş ve II. Bayezid tarafından Çelebi sıfatı verilmiştir. Kadılık ve Kazaskerlik görevlerinde de bulunmuştur. 1545 Yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında Şeyhülislamlık görevine getirilmiştir.

         Toplam 28 yıl 11 ay Şeyhülislamlık yapan Ebussuud Efendi, Kanuni’den sonra Osmanlı’nın muhteşem döneminin en etkili din ve devlet adamlarından biri olmuştur. Birçok Devlet adamı, şair ve daha sonra Şeyhülislam olan kişilere de hocalık etmiştir. Ebussuud Efendi, tefsir ve fıkıh alanında en büyük bilginlerdendir. Şeriat ve Türk örfünü bağdaştırmak için uğraşmıştır. Ebussuud Efendi’nin Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere 20’den fazla eseri vardır.