Kalaycılık

         Bakırcılık ve demircilik ise, İlçemizin geleneksel üretim kollarında biridir. Eski dönemlerde bakırcılık için gerekli hammadde Ergani’deki bakır yataklarından sağlanırdı.

        Ham bakır elde edilen madenlerin uzaklığından dolayı Kalaycıların üretimlerini düşmüş, demircilik mesleği yükselmeye başlamıştır. İskilip’te bakır ürünler; kazan, tabak, sini, sahan, lenger, tava gibi mutfak eşyası olarak kullanılanların yanı sıra ibrik ve leğen gibi eşyalar da yıllardır kullanılmaya devam ediliyor. Ancak günümüzde bakır malzemelere rağbet azalsa da, süs eşyası yapımı ve ilçede yapılan düğünlerde kullanılan düğün kazanlarının kalaylanmasında halen bakır kullanılıyor.