Molla Cafer Çelebi

      Molla Cafer Çelebi, Kanunî Sultan Süleyman devrinin tanınmış âlimlerindendir.

     1488’de İskilip’te dünyaya gelmiş, küçük yaşta İstanbul’a giderek tahsilini burada tamamlamıştır. Medreselerde müderrislik yaptıktan sonra Anadolu Kazaskeri oldu ve buradan emekli oldu. Ömrünün son zamanlarını Üsküdar’daki evinde ibadetle ve ilmî çalışmalarla geçirdi. 1570 yılında vefat eden İskilipli âlim, vasiyeti üzerine şeyhi Muslihiddîn-i Sirozî’nin Eyüp’te Cezerî Kasım Paşa Camii hazîresinde bulunan kabri yanına defnedildi.