Tarihi Arastalar

     Tarihi değerinin yanında yardımlaşma, dayanışma ve ekonomik hareketliliğin önem arz ettiği Arastalar, Ahilik geleneğini de yaşatması bakımından kültürel bazda da önem taşımaktadır.   

      Dükkânların arasında kalan sokağa da arasta sokağı denilmiştir. Arastalar, sonraları aralarına değişik esnafın da karışmasına rağmen, genellikle aynı ürünlerin ticaretini yapan dükkânlardan oluştukları için “Ayakkabıcılar Arastası”, “Semerciler Arastası”, “Leblebiciler Arastası” gibi isimlerle de anılmışlardır. Türk Ticaret Kültürü ve Geleneği açısından önemli bir yere sahip olan Han ve Kervansaraylar da olduğu gibi arastalar da birtakım geleneksel zanaatları içinde barınıp gelecek nesillere aktarılması görevini üstlenen yerlerdir.