Sun’ullah Efendi

                İskilipli Anadolu Kazaskeri Cafer Efendinin oğludur. Mustafa Sun’ullah Efendi Osmanlı Devlet adamı, Şair, Müderris, Kazasker ve dört kez Şeyhülislamlık yapan İskilipli Âlimlerimizden bir diğeridir. Şeyhülislam Ebussuud Efendi ile amcazade olup, Ali Kuşçu’nun soyundan gelirler. Celali isyanları sırasında aldığı ve takındığı tavır ile devşirme sadrazamların Anadolu’daki Türk varlığını yok etme planlarını engellemiştir.