Redif Kışlası

      Osmanlı dönemine ait önemli yapılardan biridir. 2.Mahmut’un fermanı ile kurulan Redif Teşkilâtı’ na bağlı olarak inşa edilen bu yapının temeli 1890 yılında atılmış, 1900’de tamamlanmış ve 1912’de taburlar kaldırıldığında Askerlik Şubesi olarak 1960 yılına kadar halka hizmet vermiştir. Günümüze değin atıl durumda bekleyen moloz ve yontulmuş taşlardan inşa edilen, şu an sadece dışarıdan görülebilen bir tarihi yapıdır.