Ali Kuşçu

                Astronom, matematikçi ve kelâm âlimi olan Ali Kuşçu, 1403’te Semerkant’ta doğdu. İskilipli Şeyh Muhammed Muhyiddin Yavsi’nin amcası ve öğretmenidir. İlmiyle Fatih Sultan Mehmet’in kurmuş olduğu Sahn’ı Seman Medreselerinin baş Müderrisliğine kadar yükseldi. Bu nedenle İskilip için önem arz eden âlimlerden biridir.