Şeyh Muhammed Abdülbaki Efendi (Hacı Karani)

      Abdülbaki Efendi İskilip doğumlu olup babasının dahi güreşçilik hassasına vakıf olup güreş etmeye heves etmeyip, ilim ve fen tahsiline hayatını vakfetmiş ve İstanbul’a giderek İstanbul’un tanınmış ilim adamlarından ve akrabası Ebussuud Efendiden akli ve nakli ilimleri tahsil etmiştir.

     Şâbân-ı Velî hazretlerinin tekkesinde, halkı irşada başladığı zaman cuma günleri, muteber tefsir kitaplarından alarak Kur’an-ı Kerim ayetlerini tefsir eder, hadis-i şerifler naklederdi. Halk tarafından derin bir saygı ile karşılanan bu zatın İskilip eşrafından çokça talebesi olmuştur. İskilip’e ilim öğretmeye, irşad hizmetinde bulunmaya gelmiş ve burada eğitimlere devam ederken İskilip’te vefat etmiştir. Şâbân-ı Velî tekkesinde on bir yıl şeyhlik yapan Hacı Karani’nin kabri İskilip’te Hacı Karani Mezarlığındadır.