Çeşmeler

    Yivlik Suyu

İskilip Halkının en çok ilgi duyduğu sulardan biri de yivlik suyudur.

                1907 tarihli Ankara Salnamesinde; “ İskilip’teki Hacı Ali, Bölük ve Çağıl menbaaları lâtif olup müdrirdir” denilmektedir. Yivlik Kayasının dibindeki kaynaktan çıkan bu su eskiden sadece buradaki çeşmeden akıyor, şehre sakalar tarafından taşınarak isteyenlerin evlerine dağıtılıyordu. İskilip Belediye Başkanı Ahmet Erdem (1944 -1948) yılları arasında Yivlik Suyunu borularla Ulaştepe Mahallesi oradan da Çarşı merkeze ve Şeyh Yavsi yanına getirmiştir. Halen ilk olarak Arap Camisi yanında ki çeşmeye gelen Yivlik Suyu buradan Müftü Pınarı, Tabakhane Cami, Ulu Cami, Şehir Parkı, Hükümet Konağı yanı, Şeyh Yavsi Camii yanı ve şehrin birkaç noktasına dağıtılmıştır.

Hacı Ali Çeşmesi

Yaptırdığı çeşmelerin bir kısmında ki kitabeler ve vakıf kayıtlarından Hacı Ali Ağanın kimliği ve ailesi hakkında bilgiler edinmek mümkündür. Vakfiyelerinden onun İstanbul da oturan bir İskilipli olduğunu; “ İstanbul da oturan, İskilipli Ali Ağa kasaba haricindeki kaynaktan künk döşeterek şehre getirdiği ve tatlı suyu akıttığı geçmiştir. İskilip’e 8 adet Hacı Ali Ağa isminde çeşme yaptırdığı kayıtlara geçmiştir. Toplam şu anda İskilip’te 17 tane Hacı Ali Çeşmesi mevcut olup hepsi de kaynak suyunu akıtmaktadır.