ŞEYH YAVSİ CAMİİ

        16. Yüzyıldan kalma Cami, Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin babası Şeyh Muhyiddin Muhammed Yavsi’nin adını taşımaktadır.

      Şeyh Yavsi, II. Beyazıt’ın hocası olarak bilinir. II. Bayezid ile olan yakınlığı nedeniyle ‘Hünkâr Şeyhi’ olarak da anılmaktadır. Kabri, İskilip’te çokça kez ziyaret edilen ziyaretgâhlar arasındadır. Medrese ve tekke ilimlerini eserlerinde tatbik eden Şeyh Yavsi’nin oğlu Ebussuud, babası için 1530 yılında kendi mahallesinde bir cami yaptırmak ister ve Anadolu’da pek de rastlanmayan orijinal bir mimari eser olan ters T planlı bir cami yaptırır. İskilip’e değer katan bu farklı mimari, restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilerin en çok tercih ettiği tarihi mekânlardan biridir.