İmar Hizmetleri

İNŞAAT HARÇLARI VE İMARLA İLGİLİ HARÇLAR     (2020)
GELİRİN ÇEŞİDİEVVELCE (TL)
2019
KOMİSYONCA
2020 (TL)
MECLİSCE
2020 (TL)
Bitişik Nizam İnş.İşgaliye Harcı
200 m2’ye kadar m2’si2,202,202,20
200-600 m2 kadar m2’si3,303,303,30
600-1000 m2 kadar m2’si4,404,404,40
1001 m2’den yukarı m2’si5,505,505,50
İnşaat Harcı (Konut İnşaatı)
100 m2’ye kadar m2’si1,701,701,70
101-120 m2’ye kadar m2’si3,203,203,20
121-150 m2’ye kadar m2’si4,704,704,70
151-200 m2’ye kadar m2’si6,506,506,50
200 m2’den yukarısı8,008,008,00
Bağ evi İnşaat Harcı m2’si18,0018,0018,00
İnşaat Harcı (İş Yeri İnşaatı)
25 m2’ye kadar m2’si7,007,007,00
26-50 m2’ye kadar m2’si10,0010,0010,00
51-100 m2’ye kadar m2’si12,5012,5012,50
100 m2’den yukarısı15,5015,5015,50
Kayıt ve Suret Harçları
Her sahife başına1,001,001,00
Harita plan ve krokilerin beher metrekaresinden13,7513,7513,75
İmarla İlgili Harçlar
İlk parselasyon harcı (beher metrekare için)1,701,701,70
İfraz ve Tevhid harcı   (1000 M2’ye kadar)0,600,600,60
İfraz ve Tevhid harcı   (1000 M2 üzeri)0,300,300,30
Plan Dışı İfraz ve Tevhid Harcı (beher metrekare için)0,110,110,11
Plan Proje tastik harcı (beher inş.metrekaresi için)0,900,900,90
Zemin Açma Toprak Harfiyat Harcı (beher metreküp için)0,900,900,90
Kanal  (beher metrekare için)27,0027,0027,00
Yapı Kullanma izin harcı1,701,701,70
Oto Park Harçları 
Bir araçlık otopark bedeli toplu konutlarda930,001023,001023,00
İmar planlarında 10m(dahil) daha geniş yola  cep.1500,001650,001650,00
İmar planlarında 7-10m ve daha dar yola cepheli1200,001320,001320,00
Diğer Harçlar
Yol Tretuvar Harcı25,0027,5027,50
Su Kanalizasyon Harcı26,0029,0029,00
Yol Kot Tutanağı Harcı120,00132,00132,00
İnşaat Ruhsat Yenileme Harcı 2,502,752,75
Belediyemize ait mezarlık Parsellerinin M2 fiatı70,0080,0080,00
İmar Çap Harcı65,0072,0072,00
İnşaat Alanı Tespit Harcı 300,00330,00330,00
Bir Daire İçin Konteynır Harcı70,0077,0077,00
Ekspertiz Harcı60,0070,0070,00
Yapı Ruhsatı İsim Değişikliği 100,00110,00110,00
YAPI RUHSATINDA İSTENEN EVRAKLAR
YAPI DENETİME AİT EVRAKLAR
– Y.İ.B.F.
– Yapı denetime ait banka dekontu
– Yapı denetim izin belgesi (noter tasdikli, güncel)
– Denetçi evrakları (denetçi belgeleri,imza sirküleri,kimlik fot.)
– Yapı denetim ile mal sahibi arasında yapılan sözleşme
– Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
– Yapı denetim taahhütnamesi
– Yapı denetim proje kontrol formu
İş Yeri Teslim Tutanağı
YAPI SAHİBİ VE ARSAYA AİT EVRAKLAR
– Dilekçe
– Son sene onaylı tapu belgesi
– Ölçü krokisi (onaylı)
– İmar durumu (onaylı)
– Yapı sahibine ait kimlik fotokopisi
– Varsa encümen kararları
– Ön inceleme evrakları (alan hesabı,dosya kapağı, bakım föyü)
PROJELER
– Mimari proje (5 adet)
– Statik proje (5 adet)
– Betonarme hesapları
– Elektrik tesisat projesi (5 adet)
– Sıhhi tesisat projesi (5 adet)
– Telefon projesi (5 adet)
– Yangın Tesisat Projesi (5 adet)
– Asansör Avan Proje
– Sığınak Mekanik Projesi
– Isı Yalıtım Hesapları
Haritacı Evrakları
– Isıtma sistemine göre: doğal gaz veya kalorifer projesi (5 adet)
– Zemin etüdü
– Projenin Kayıt Edildiği CD
 İskele Projeleri ve evrakları
PROJE MÜELLİFLERİNİN BELGELERİ
– Mimar: sicil durum belgesi
– İnşaat mühendisi: sicil durum belgesi
– Elektrik mühendisi: sicil durum belgesi
– Makine mühendisi: sicil durum belgesi
– Jeofizik mühendisi: sicil durum belgesi
 Harita mühendisi: sicil durum belgesi
YAPI MÜTEAHHİTİ ve ŞANTİYE ŞEFİNE AİT EVRAKLAR
– Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşme (noterde)
– Müteahhite ait ticaret odası belgesi (güncel)
– Müteahhite ait vergi levhası
– Şirket imza sürküleri
– Müteahhit kimlik fotokopisi
– Şantiye şefi noter onaylı diploma fotokopisi veya odadan belge
– Şantiye şefi işe giriş evrağı (sigortadan)
– Şantiye şefi ikametgah ve kimlik fotokopisi
– Şantiye şefi hizmet sözleşmesi
– SGK İş Yeri Bildirgesi
 YAPI KULLANMA İZNİNDE İSTENEN EVRAKLAR
1ENERJİ KİMLİK BELGESİ
2TEKNİK RAPOR
3ISI YALITIM KONTROL TUTANAĞI
4İÇ DUVAR KONTROL TUTANAĞI
5KAPI VE PENCERE KONTROL TUTANAĞI
6DOLGU DUVAR  KONTROL TUTANAĞI
7YAPININ SIVAYA HAZIR DURUMU KONTROL TUTANAĞI
8MİMARİ-BACA-ÇATIDAKİ DUVAR KONTROL TUTANAĞI
9ELEKTRİK KABLO ÇEKİMİ KONTROL TUTANAĞI
10ELEKTRİK PANO KONTROL TUTANAĞI
11ELEKTRİK TESİSAT DUVAR BORULARIKONTROL TUTANAĞI
12ELEKTRİK TESİSAT İMALATI KONTROL TUTANAĞI
13SIĞINAK HAVALANDIRMA KONTROL TUTANAĞI
14MEKANİK TESİSAT MONTAJ TUTANAĞI
15ÇATI KONSTRÜKSİYONU,ISI YALITIMI,SU YALITIMI VE ÇATI ÖRTÜSÜ KONTROL TUTANAĞI
16PİS SU BORU TESİSATI SIZDIRMAZLIK TESTİ KONTROL TUTANAĞI
17TEMİZ SU TESİSATI  BASINÇ TESTİ KONTROL TUTANAĞI
18ÇEVRE DÜZENLEME KONTROL TUTANAĞI
19İŞ BİTİRME TUTANAĞI
20SGK BORCU YOKTUR
21ASANSÖR MONTAJCILIK PROJELERİ, EVRAKLARI VE İŞLETME RUHSATI
22YAĞMUR OLUKLARI VE KANALİZASYON BAĞLANTI KONTROL TUTANAĞI
23TEMEL TOPRAKLAMA KONTROL TUTANAĞI
24BELEDİYEDEN KANALİZASYON BAĞLANTI
25%5 ÖDEME EVRAKLARI