Devlet Su İşleri 5. Bölge Genel Müdürlüğünden

Kurumumuza yapılacak tüm Yeraltı suyu Arama ve Kullanma talepleri 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanuna ve İlgili tüzüğe göre yapılmaktadır. Yeraltısuları Tüzüğünün 7. maddesinin (a) ve (b) ve 13. maddesinin (a) fıkraları uyarınca, Yeraltı suları konusunda etüt ve proje yapmaya ve bu konudaki projelerin uygulanmasına nezaret etmeye ‘Arama ve Kullanma’ kuyu belgeleri düzenlemeye dönük başvuruda bulunan jeoloji mühendisleri Bölge Müdürlüğümüzce teknik sorumlu olarak yetkilendirilmektedir. Bahse konu olan bu hususlar çerçevesinde başvurularına binaen Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde faaliyette bulunma konusunda yetki verilmiş olan teknik sorumlu mühendisler, gerçek ve tüzel kişilerin YAS müracaat dosyalarını Bölge Müdürlüğümüze sunmaktadır. 

Son yıllarda ülkemizde yaşanan kuraklık sebebiyle yeraltı suyu kullanımı konusunda aşırı talep bulunmaktadır. Buna bağlı olarak yeraltı suyu havzalarında yapılan yeraltı suyu tahsislerinin emniyetli rezerv miktarlarına yaklaştığı ve hatta bazı havzalarda aştığı tespit edilmiştir. bu havzalar farklı tarihlerde Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete de ilanı ile ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi bilgilendirmelerle yeraltı suyu tahsisine kapatılmıştır. 

Özellikle kapatılan havzalarda başta olmak üzere birçok yerde Kurumumuzun ve teknik sorumluların ismi kullanılarak kötü niyetli kişi ve kişiler tarafından kurumumuzca verilen Yeraltı Suyu Arama ve ve Yeraltı Suyu Kullanma Belgelerinde sahtecilik, tahrifat (isim, adres vs. bilgilerin değiştirildiği) yapıldığı İdaremiz tarafından tespit edilmiştir. Bu konuyla mücadele kapsamında 2022 yılı içinde Bölge Müdürlüğümüz tarafından verilen belgelerde ıslak imza yerine elektronik imzalı belge verilmesi uygulamasına geçilmiştir. Ancak elektronik imzalı belgeler üzerinde de sahtecilik ve tahrifat yapılmaya başlandığı görülmüştür. 

Bu tür durumların önüne geçilebilmesi amacıyla Valilikler ve bağlı kuruluşların, ayrıca belge sorgulamaya yetkili kolluk kuvvetlerinin kendilerine sunulan bu belgelerin elektronik doğruluğunu belgelerin sağ alt köşesinde bulunan karekod veya sol alt köşede bulunan doğrulama kodu kullanılarak http://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-ebys adresinden kontrol edebileceklerdir. 

Bu amaçla etkin bir kontrol yapılabilmesi için muhtarlıklar, kolluk kuvvetleri ve belediye sınırları içindeki zabıta teşkilatına duyurulur. Kontrol sırasında sahte belge ile karşılaşılması durumunda bu işleri yapanlar hakkında TCK 204-1 maddesine göre işlem başlatılması ve Kurumumuza da bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Paylaş