ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNDEN İŞ YERİ RUHSATLARI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

                                                              BASIN AÇIKLAMASI

                         İSKİLİP BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

  İçişleri bakanlığı Mahalli İdareler Kontrollüğü tarafından 12.09.2019 tarihinde yapılan iş yeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin denetimlerde bazı iş yerlerinin ruhsatlarının bulunmadığı, bazı iş yerlerinde ise işyerlerinin babadan çocuklarına devredilmiş olmasına rağmen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yenilenmediği, veya işyerinin el değiştirmiş olduğu halde yeni işletme sahibi adına ruhsat alınmadığı tespit edilmiş olup, yönetmeliğe göre bu tür işyerlerinin ruhsatlandırılmasının ivedilikle yapılması Belediyemizden istenmiştir. Oluşabilecek olumsuzluklara mahal vermemek için, bu tür işyerlerinin ruhsat başvurusu yapması ve ruhsatlandırılması işyeri sahiplerinden saygı ile rica olunur.

Paylaş