Tarım Projeleri

Çiftçisi mutlu bir İskilip için
TMO’ne 30 bin tonluk 

yeni silo kazandırıyoruz

Belediyemiz tarafından 8 bin metrekare yer tahsisinde bulunulan İskilip Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 30 bin tonluk silo kazandırılıyor. Daha önce İskilip’te bulunan ve zaman içinde başka bölgelerde hizmet veren Toprak Mahsulleri Ofisi, Belediye Başkanı Recep Çatma’nın girişimleri ile tekrar İskilip’e kazandırılarak projelendirilmiş ve bölgede tarım yapan çiftçilerimiz için önemli can suyu olmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisi İskilip’in merkezinde 50 kilometre çaptaki bu projelendirme ile çiftçilerimizin ihtiyacını karşılayacak.

 

 

55 yıllık proje gerçek oldu
Kızılırmak tımarlı sulama projesi ile 77 bin dektar arazi sulanacak

1960’lı yıllardan günümüze değin konuşulan ve bölge çiftçilerinin kuru tarımdan sulu tarıma geçişini sağlayacak Kızılırmak Tımarlı Sulama Projesi ile 77 bin dekar arazi sulanacak. Ana yatırım ve sulama pompaları ile toplamda yaklaşık 200 milyon TL bedelli 55 yıllık proje Belediyemizin ilk çalışma döneminde hayata geçirilmiş, çalışmalar başlatılmıştır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte İskilip ekonomisinin de önemli ölçüde güçlenmesi ve üretimin artması hedeflenmektedir.

Tımarlı Sulama Projesi ile tarımsal gelirde 6 kat artış sağlanmasının yanında, milli ekonomide de yılda 24 milyon 600 bin lira zirai gelir artışı sağlanması bekleniyor. Bu çalışma aynı zamanda 7 bin 500 kişiye zirai istihdam imkanı temin etmiş olacak ve kırsaldan kentlere göçü de bir nebze önleyecektir.

 

 

İskilip’te bir ilk derekargın sulama göleti ile
toprağı suya kavuşturduk

Belediyemiz Derekargın sulama göletiyle İskilip topraklarını su ile buluşturmayı, derelerdeki taşkın riskini azaltmayı ve bölge topraklarında tarımın gelişmesi hedeflemektedir.

69 Hektar sulama sağlayacak olan, 582.571 m³ gövde hacimli ve 34 metre talvegden yüksekliği olan göletin inşaatına 07.09.2015 tarihinde başlanılmış olup, inşaatın büyük bir bölümü tamamlanmıştır. Proje bedeli 11.914.614 TL olarak belirlenmiş proje için bu güne kadar 6.475.835 TL harcama yapılmıştır.

DSİ’nin destekleriyle çalışmaları devam eden proje tamamlandığında HES’lerin kurulu gücünün 47 MW’a çıkarılması ve 150 milyon kWh yıllık hidroelektrik enerjisi üretimi de gerçekleşecektir.

Aynı zamanda İskilip merkezine yaklaşık 5 km uzaklıkta bulunan Kireç Deresi yoğun yağıştan kaynaklı taşkınları önlemek amaçlı 1,5 km alan da DSİ tarafından ıslah edilmiştir.

Ayrıca İskilip Çayı; Kayacıktan, Bayat’a kadar 10 km rıhtım çalışması da belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu sayede doğanın oluşturabileceği olumsuz sonuçlar için tedbir alınmıştır.