Kent Arşivi

Geçmişi geleceğe taşıyan bir İskilip için
kent arşivi oluşturduk

Kent arşivi şehrin hafızasıdır. Nasıl ki bir insanın hafızası silindiğinde onun anılarının, bilgilerinin, deneyimlerinin, kim olduklarının, geçmişinin de yok olduğundan söz ediyorsak aynı durum kentler için de geçerlidir. Kent arşivlerinde de oluşturduğumuz bilgilerle bir kentin kimliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük önem teşkil ediyor.

İskilip Belediyesi tarihinde önemli bir adım daha atılıyor. Kent hafızasını korumak, gelecek kuşaklara aktarmak, tez hazırlayanlara, araştırmacı ve yazarlara yardımcı olmak amacıyla “Kültür ancak kendini taşıyan insanlarla yaşamaya değer” sloganıyla Belediye bünyesinde kent arşivi kuruldu. Bu konuda başlangıç olarak mevcut kitap, belge, bilgi ve fotoğraflar kent arşivinde kayıt altına alınıyor. Vatandaşlarında katkılarıyla kent kültürünü korumaya devam ediyoruz.