Yazı İşleri Müdürlüğünden

İskilip Belediye Başkanlığından

SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacak Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre 31.01.2024 tarihinde yapılan Sözlü ve Uygulamalı Sınav neticesinde atanmaya hak kazanan  adaylardan istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.

Gerekli Belgeler:

  1. Dilekçe
  2. Adli Sicil Kaydı
  3. Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırıldığı özel hastanelerden alınacak) sağlık kurulu raporu
  4. Kan grubunu bildirir belge
  5. Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesinin fotokopisi
  6. Son altı ay içerisinde çekilmiş 50 mm x 60 mm boyutlarında fotoğraf (3 adet)

Diğer Belgeler:

  1. Yerleştirilen adaylardan, varsa ortaöğrenimi normal öğrenim süresinden fazla (hazırlık sınıfı) okuyarak bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
  2. Daha önce bir şekilde (399 SKHK, 657/4-B, Vekil Memurluk vb.) Emekli sicil Numarası alan adaylar bu durumu dilekçelerinde belirtmelidir.
  3. Daha önce kamu kurumlarında çalışmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi (1 adet)

A-BELGE TESLİMİ

Adayların atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 14.02.2024 tarihine kadar, 08:00-17:00 saatleri arasında Yenicami Mahallesi, Çorum 1 sokak, No:2/4 İskilip/ÇORUM adresinden Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

B-DEĞERLENDİRME

Asil başarı listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine yedek başarı listesindeki adaylar çağırılacaktır.

Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM SINAV SONUÇLARI

Sıra No

ADI

SOYADI

TC KİMLİK NO

KADRO UNVANI

ÖĞRENİM DURUMU

ARİTMATİK ORT. BAŞARI PUANI

ASIL-YEDEK

1

Er***

UZ**

378*******4

MEMUR

LİSANS

47,35

BAŞARISIZ

2

Mus**** Fır**

DAD****

185*******8

MEMUR

LİSANS

GİRMEDİ

3

Hi***

AK***

631*******8

MEMUR

LİSANS

49,35

BAŞARISIZ

4

Seç***

KA**

232*******6

MEMUR

LİSANS

39,75

BAŞARISIZ

5

Nesl****

GÜN***

247*******6

MUHASEBECİ

LİSANS

GİRMEDİ

6

Fat**

DUY**

317*******4

MUHASEBECİ

LİSANS

48,5

BAŞARISIZ

7

Sel**

ÇEL****

158*******2

MUHASEBECİ

LİSANS

36,55

BAŞARISIZ

8

Nez***

ZEY***

143*******6

MUHASEBECİ

LİSANS

70,1

ASİL

9

Han****

SA***

117*******0

EĞİTMEN

LİSANS

GİRMEDİ

10

Şu****

Ç****

546*******0

EĞİTMEN

LİSANS

45

BAŞARISIZ

11

Ruk***

HAT****

218*******4

EĞİTMEN

LİSANS

GİRMEDİ

12

Me***

CA****

660*******4

EĞİTMEN

LİSANS

45,7

BAŞARISIZ

13

M****

KUR***

110*******0

EĞİTMEN

LİSANS

78,25

ASİL

14

B** A***

GÖ****

268*******2

ZABITA MEMURU

LİSANS

GİRMEDİ

15

Al*** Ca**

ZO***

376*******2

ZABITA MEMURU

ÖN-LİSANS

57,5

BAŞARISIZ

16

Ar****

IĞN***

128*******2

ZABITA MEMURU

LİSANS

52,5

BAŞARISIZ

17

Ah*** Ha***

TEK****

195*******0

ZABITA MEMURU

ÖN-LİSANS

81,46

ASİL

18

Büş***Nu**

YU***

308*******4

TAHSİLDAR

LİSANS

33,05

BAŞARISIZ

19

Meh***

AK***

174*******8

TAHSİLDAR

LİSANS

30,95

BAŞARISIZ

20

As****

BUL**

697*******4

TAHSİLDAR

LİSANS

39,65

BAŞARISIZ

21

Ab****

ŞA****

628*******2

TAHSİLDAR

LİSANS

43,6

BAŞARISIZ

22

Me**** Gül***

ER***

259*******4

TAHSİLDAR

LİSANS

74,43

ASİL

23

Fa***

SA***

130*******8

ŞOFÖR

ORTAÖĞRETİM

40,24

BAŞARISIZ

24

A*** Em**

BİL***

578*******2

ŞOFÖR

ORTAÖĞRETİM

39,35

BAŞARISIZ

25

Must***

Şİ****

298*******6

ŞOFÖR

ORTAÖĞRETİM

75,19

ASİL

26

Has***

ÇI***

142*******6

ŞOFÖR

ORTAÖĞRETİM

71,02

ASİL

 

Paylaş