İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

İlçemiz, Ulaştepe Mahallesi, Ada : 403, Parsel: 2’de Belediyemiz adına kayıtlı  bulunan taşınmazda, G32-C-05-B-1-D, G32-C-05-B-4-A imar paftalarına uygun olarak, 2981 sayılı kanunun 10-c maddesi uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi, Belediye Encümeni’nin 05.04.2023 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; düzenlemeye ait harita ve dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan tahtasına asıldığı ilanen duyurulur.

Paylaş