Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden;

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların miktarında ve şiddetinde meydana gelen
farklılıklar ile ilimizde meydana gelebilecek taşkın felaketlerinde; gerçek ve tüzel kişiler ile gözetim ve
denetimleri altında bulunan diğer kişilerin tehlike ve kazaya maruz kalmamaları, zarara uğramamaları
için can ve mal kayıplarını önlemek, günlük hayatı, her türlü ekonomik ve ticari faaliyeti olumsuz yönde
etkileyen taşkınları önlemek ve bundan sonra yaşanması muhtemel taşkınlarla mücadele edebilmek
amacıyla, bir havzanın tabii olarak drenajını sağlayan akarsu, çay ve dere yataklarına; taşkın kontrol
tesislerinden; baraj, gölet, sel kapanı, ıslah tesislerine; müdahalede bulunmak, kanalizasyon bağlamak,
çöp dökmek, sanayi atığı atmak, inşaat veya kazıdan çıkan atık ve toprağı dökmek, inşaat yapmak
suretiyle müdahalede bulunmak, girmek ve yaklaşmak, baraj ve gölet etrafındaki göl alanındaki
arazilerde tarımsal faaliyetlerde bulunmak, ilgili mevzuatlar gereği kesinlikle yasaktır. Aksine hareket
edenler hakkında belirtilen mevzuatlardaki yaptırımların uygulanması gerekmektedir.


TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü E-41722900-165-3168229 Sayılı, 15.02.2023 tarihli ve Baraj, Gölet,Taşkın Koruma Güvenlik
Tedbirleri Konulu yazısınıda istanen Müdürlüğümüzce duyuru yapılmıştır.

Paylaş