İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden;

Belediye Meclisinin, 01.08.2022 tarihli olağan toplantısının 37. maddesinde ele alınıp görüşülerek kabul edilen; İlçemiz, Hacıpiri Mahallesi, Ada: 66, Parsel: 91’ de Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın kuzey kısmında kalan yaklaşık 0.5 hektarlık alana ait EK’ teki, “19389414” Teklif ve “UİP-19712687” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının;

3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan tahtasına asıldığı ilan olunur.

Paylaş