2022 Mayıs Ayı Meclis Kararları

 

                                                          

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/MAYIS

TARİHİ

06/05/2022

GÜNÜ

CUMA – SAAT:10.00

TOPLANTI

07

BİRLEŞİM

07

OTURUM

01

KARAR NO

26-27-28-29-30-31

DİVAN

KATİP

İLYAS YAMAN

KATİP

Hatun ÇAM

MECLİS BAŞKANI

ALİ SÜLÜK

TOPLANTIYA

KATILANLAR

Murat KİRAZ, İsmail SUAKITICI, Mehmet SÖZER,  Erol KAMBUR, Hatun ÇAM, İlyas YAMAN, Fatma SELVİ, Ahmet GÖKTAŞ, Erol GÖKÇE

TOPLANTIYA

KATILMAYANLAR

Bünyamin ZEREN, Musa ASLAN

            

      -Açılış ve Yoklama

        Meclis Başkanı: Hepiniz hoş geldiniz.

        Belediye Meclisinin 06/05/2022 Cuma günü yani bugün saat:14:00’de yapacağı Mayıs ayı Olağan toplantısı için yapılan yoklama neticesinde Meclis Üyelerimizden Bünyamin ZEREN ve Musa ASLAN’ın toplantıya katılmadıkları tespit edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanması gereklidir. Salt çoğunluğun sağlandığı görülmekle, toplantı açılmıştır.

       

        Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi “Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” hükmü gereğince 05.04.2022 tarihli Olağan meclis toplantısında alınan kararlara ait özetin okunmasını söyledi. Karar özetinin okunmasında her hangi bir hata bulunmadığından, gündem  maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 

         

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/MAYIS

TARİHİ

06/05/2022

GÜNÜ

CUMA – SAAT:10.00

TOPLANTI

07

BİRLEŞİM

07

OTURUM

01

KARAR NO

26

MADDE

01

Teklif Eden Müdürlük

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tarih ve No

29.04.2022/2827

Konusu

Kesin hesap

 

          Meclis Başkanı : Gündemin 1. maddesini,  Belediyemiz 2021 mali yılına ait Encümence 13.04.2022 tarihinde tasdik olunan ve Mayıs ayı meclis toplantısına sunulan Kesin hesabın görüşülmesi hususu(5393 /64. Maddesi ) teşkil etmekte olup,

           Yapılan görüşme ve oylama sonucunda; 

            Başkan : Belediyemiz 2021 mali yılına ait Encümence tasdik olunan Kesin hesabın 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; aynı Kanun gereği mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumunun 13.05.2022 Cuma günü saat:14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.   

 

 

 

                 Meclis Katibi                             Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

                  Hatun ÇAM                              İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/MAYIS

TARİHİ

06/05/2022

GÜNÜ

CUMA – SAAT:10.00

TOPLANTI

07

BİRLEŞİM

07

OTURUM

01

KARAR NO

27

MADDE

02

Teklif Eden Müdürlük

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tarih ve No

29.04.2022/2826

Konusu

Belediye Gelir Tarifesindeki Değişiklik

 

          Meclis Başkanı : Gündemin 2. maddesi,  Belediye Tarife Komisyonu 29.04.2022 tarihinde Murat KİRAZ, Hatun ÇAM ve Fatma SELVİ’nin katılımlarıyla belediyede toplanmıştır. Belediyemizin 2022 mali yılında uygulayacağı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre gelir tarifesi dosyasındaki 5. Ve 6. Sayfadaki itfaiye, iş makineleri ve terminal ücretleri gelirlerine ekteki listede belirtilen miktarda artırım yapılmıştır. 2022 mali yılı Belediye Gelir Tarifesi Belediye Meclisinin Mayıs ayı oturumunda görüşülmesi hususu;

           Yapılan görüşme ve oylama sonucunda; 

            Başkan : Belediyemiz Belediyemizin 2022 mali yılında uygulayacağı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre gelir tarifesi dosyasındaki 5. Ve 6. Sayfadaki itfaiye, iş makineleri ve terminal ücretleri gelirlerine ekteki listede belirtilen miktarda artırım yapılmasına oybirliği ile karar verildi.   

 

 

Ek:Gelir Tarifesinin 5. Ve 6. Sayfası

 

 

 

 

                 Meclis Katibi                             Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

                  Hatun ÇAM                              İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/MAYIS

TARİHİ

06/05/2022

GÜNÜ

CUMA – SAAT:10.00

TOPLANTI

07

BİRLEŞİM

07

OTURUM

01

KARAR NO

28

MADDE

03

Teklif Eden Müdürlük

Zabıta Müdürlüğü

Tarih ve No

19.04.2022/2753

Konusu

Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

 

          Meclis Başkanı : Gündemin 3. maddesi,  Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hakkındaki 19.04.2022 tarih ve 2753 sayılı müzekkeresi için;

           Yapılan görüşme ve oylama sonucunda; 

            Başkan : İskilip Belediye Meclisi’nin 07.04.2011 tarih ve 35 sayılı kararı ile yürürlükte olan Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin Madde 6. Hüküm 1-“Büyük market, alışveriş merkezi/çarşı, fabrika, özel okul vb. işyerleri ileten kuruluşların kendi müşterilerini ve personellerini taşımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığı araçlarının kendi öz malı olmaması halinde kiralanacak servis araçlarının ‘S’ plakalı olması zorunludur.” hükmü yer almaktadır. Bu maddedeki S plaka zorunluluğunun kaldırılarak normal ticari plaka araç ile taşınmasına izin verilmesine ; Meclis Üyemiz Erol GÖKÇE‘nin red oyuna karşı; Meclis Başkanı Ali SÜLÜK, Üyeler Murat KİRAZ, Hatun ÇAM, İlyas YAMAN, İsmail SUAKITICI, Mehmet SÖZER, Erol KAMBUR, Fatma SELVİ, Ahmet GÖKTAŞ’ın kabul oyları sonucu teklif oyçokluğu ile kabul edildi.   

 

 

 

 

 

                 Meclis Katibi                             Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

                  Hatun ÇAM                              İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/MAYIS

TARİHİ

06/05/2022

GÜNÜ

CUMA – SAAT:10.00

TOPLANTI

07

BİRLEŞİM

07

OTURUM

01

KARAR NO

MADDE

Teklif Eden Müdürlük

Tarih ve No

Konusu

Kapanış

      

        

 

 

 

          Başkan, gündem maddelerinin tamamlanmış olduğunu belirterek Mayıs ayı Meclis toplantısının 1. Oturumuna son vermiştir.

 

 

               Meclis Katibi                             Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

                Hatun ÇAM                              İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

Paylaş