İSKİLİP BELEDİYESİ
DUYURU

İskilip Belediye Başkanlığından

05.05.2022 tarihli Olağan Mayıs Ayı Meclis Toplantısı salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 06.05.2022 Günü saat 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmak üzere tatil edilmiştir.