İSKİLİP BELEDİYESİ
DUYURU

NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

                                                                                                                                             31.03.2022

 

 

Sayın: DOSYASINA

                                                   19400 / İSKİLİP

                                                                                                           

                                                                                            

            Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden 2022 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısının 04.04.2022 Pazartesi günü saat:14.00’de Belediye Meclis Toplantı salonunda yapılacağından,

            Aşağıda gündemdeki yazılı maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere bahsi geçen gün ve saatteki toplantıya teşrifinizi rica ederim. 

 

             

                                                                                                                                         Ali SÜLÜK

                                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

       

               GÜNDEM 

 

  • Açılış ve Yoklama
  • Bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hatanın meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanması,
  • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.03.2022 tarih ve 2631 sayılı müzekkeresi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) bendi uyarınca Belediye Encümen Üyesi seçiminin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
  • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.03.2022 tarih ve 2633 sayılı müzekkeresi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi,
  • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.03.2022 tarih ve 2632 sayılı müzekkeresi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesine istinaden İmar Komisyonu üye seçimi,
  • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.03.2022 tarih ve 2634 sayılı müzekkeresi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği 2021 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerini incelemek üzere denetim komisyonu raporunun görüşülmesine dair 30.03.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi,
  • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.03.2022 tarih ve 2635 sayılı müzekkeresi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesine göre İskilip Belediye Başkanlığına ait tüm birimlerinin varsa bağlı kuruluş ve işletmeleri ile Belediye ortaklıklarına ilişkin 2021 takvim yılını içeren faaliyet raporunun Meclisçe görüşülmesi,