2022 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

 

                                                       T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/ŞUBAT

TARİHİ

07/02/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

02

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

09-10-11-12-13-14

DİVAN

KATİP

EROL KAMBUR

KATİP

İLYAS YAMAN

MECLİS BAŞKANI

ALİ SÜLÜK

TOPLANTIYA

KATILANLAR

Murat KİRAZ, İsmail SUAKITICI,  Erol KAMBUR, Musa ASLAN, Hatun ÇAM, İlyas YAMAN,  Fatma SELVİ, Ahmet GÖKTAŞ,  Bünyamin ZEREN, Erol GÖKÇE

TOPLANTIYA

KATILMAYANLAR

MEHMET SÖZER

            

      -Açılış ve Yoklama

1.      Bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hatanın meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanması.

 

Meclis Başkanı: Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz.

Yapılan yoklama neticesinde Meclis Üyemiz Mehmet SÖZER’in şahsi işleri sebebiyle katılamayacağını bildirdikleri mazeret dilekçesi mevcuttur, mazeretli sayılmasını oylarınıza sunuyorum dedi ve yapılan oylama neticesinde mazereti oybirliğiyle kabul edildi.

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi “Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” hükmü gereğince 03.01.2022 tarihli Olağan meclis toplantısında alınan kararlara ait özetin okunmasını söyledi. Karar özetinin okunmasında her hangi bir hata bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.  

 

 

         

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/ŞUBAT

TARİHİ

07/02/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

02

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

09

MADDE

01

Teklif Eden Müdürlük

Zabıta Müdürlüğü

Tarih ve No

24.01.2022 – 2224

Konusu

Sokak İsim Değişikliği Hakkında

      

       Meclis Başkanı: Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 24.01.2022 tarihli, 2224 sayılı Sokak İsim Değişikliği hakkındaki müzekkeresi;

         Yapılan oylama sonunda;

         İlçemiz Bahabey Mahallesi, 100. Yıl / 1 Sokak’ın (Sebze pazarı karşısı BİM’in köşeden başlayarak çay kenarı Almacı Apartmanı önü) Hanau’da yaşanan ırkçı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih SARAÇOĞLU’nun isminin verilerek; Bahabey Mahallesi, Fatih SARAÇOĞLU Sokak olarak değiştirilmesi hususu mevcut üyelerin OYBİRLİĞİYLE ile kabul edildi.

       

                       

 

 

             Meclis Katibi                               Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

             Erol KAMBUR                              İlyas YAMAN                               Ali SÜLÜK

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/ŞUBAT

TARİHİ

07/02/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

02

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

10

MADDE

02

Teklif Eden Müdürlük

Fen İşleri Müdürlüğü

Tarih ve No

03.02.2022 – 2280

Konusu

Güneş Enerji Santrali Hakkında

      

 Meclis Başkanı : Fen İşleri Müdürlüğünün 03.02.2022 tarih ve 2280 sayılı müzekkeresi; Mülkiyeti Belediyemize ait Hacıpiri Mahallesi 66 ada 91 parsele yapılması planlanan İskilip Belediyesi Güneş Enerjisi Sistemi’nin (GES) yap-işlet-devret modeli ile kurulması ve yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Ali SÜLÜK’e veya görevlendireceği başka bir personele yetki verilmesi hususu;

Yapılan müzakereler sonunda;

Meclis Başkanı Ali SÜLÜK, üyeler Hatun ÇAM ve Murat KİRAZ’ın kabul oylarına karşı Üyeler İsmail SUAKITICI, Musa ASLAN, İlyas YAMAN, Erol KAMBUR, Erol GÖKÇE, Fatma SELVİ, Ahmet GÖKTAŞ ve Bünyamin ZEREN’in red oyları sonucu;  Mülkiyeti Belediyemize ait Hacıpiri Mahallesi 66 ada 91 parsele yapılması planlanan İskilip Belediyesi Güneş Enerjisi Sistemi’nin (GES) yap-işlet-devret modeli ile kurulması ve yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Ali SÜLÜK’e veya görevlendireceği başka bir personele yetki verilmesi hususu Meclisce oy çokluğu ile reddedilmiştir.

                

 

 

 

            Meclis Katibi                                Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

               Erol KAMBUR                              İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/ŞUBAT

TARİHİ

07/02/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

02

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

11

MADDE

03

Teklif Eden Müdürlük

Fen İşleri Müdürlüğü

Tarih ve No

03.02.2022 – 2278

Konusu

Yetki Hakkında

      

       Meclis Başkanı: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 03.02.2022 tarihli, 2278 sayılı Yetki hakkındaki müzekkeresi;

         İskilip Kılıçdere köyü ve mahallelerinin (Veletler, Kaynarca, Cıngıllıoğlu) kullanımı için İskilip Belediye Başkanlığı tarafından içme suyu hizmeti sağlanması ve işletilmesi için gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Ali SÜLÜK’e yetki verilmesi hususu; 

         Yapılan görüşmeler ve oylama sonunda;

         Meclis Başkanı Ali SÜLÜK, üyeler Hatun ÇAM, Murat KİRAZ ve Musa ASLAN’ın kabul oylarına karşı, İlyas YAMAN, Erol KAMBUR, Fatma SELVİ, Bünyamin ZEREN, Ahmet GÖKTAŞ ve Erol GÖKÇE’nin çekimser oyları ve Üye İsmail SUAKITICI’nın red oyu sonucu teklif oyçokluğu ile reddedilmiştir.

 

    

 

               Meclis Katibi                                Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

               Erol KAMBUR                               İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/ŞUBAT

TARİHİ

07/02/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

02

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

12

MADDE

04

Teklif Eden Müdürlük

Zabıta Müdürlüğü

Tarih ve No

01.02.2022 – 2256

Konusu

Evsel Katı Atık Ücretlendirmesi Hakkında

      

       Meclis Başkanı: Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 01.02.2022 tarihli, 2256 sayılı Evsel Katı Atık Ücretlendirmesi Hakkındaki müzekkeresi;

         Yapılan işaretle oylama sonunda;

         İlçemiz evsel katı atıklarının toplanması, taşınması işlemleri Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Temizlik İşleri Birimi tarafından gerçekleştirilmekte olup; 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” yayınlanmıştır. Bu yönetmelikler gereği Belediyemizce alınması gereken   2022 yılı Evsel Katı Atık Bedeli’nin Mecliste görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu; Erol KAMBUR’un çekimser oyuna karşı, Meclis Başkanı Ali SÜLÜK, üyeler Hatun ÇAM, Murat KİRAZ, İsmail SUAKITICI, Musa ASLAN, İlyas YAMAN, Fatma SELVİ, Bünyamin ZEREN, Ahmet GÖKTAŞ ve Erol GÖKÇE’nin kabul oyları sonucu oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

    

 

               Meclis Katibi                                Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

               Erol KAMBUR                               İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/ŞUBAT

TARİHİ

07/02/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

02

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

13

MADDE

05

Teklif Eden Müdürlük

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tarih ve No

03.02.2022 – 2279

Konusu

Belediye Gelir Tarifesi Hakkında

      

       Meclis Başkanı: Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.02.2022 tarihli, 2279 sayılı Belediye Gelir Tarifesi Hakkındaki müzekkeresi;

         03.01.2022 tarihli Ocak ayı Belediye Meclisinde bazı gelirlerin fiyatının yeniden belirlenmesi için Gelir Tarife Komisyonuna havale edilen konular; 17.01.2022 tarihinde Belediye Gelir Tarife Komisyonunda görüşülerek aşağıda sunulan komisyon raporu Şubat ayı belediye meclisinde görüşülmesi hususunda;

         “Belediye Meclisinin 03.01.2022 günü yapmış olduğu kanuni toplantısında; 2022 mali yılında uygulanacak bazı gelirlerin fiyatının yeniden belirlenmesi için belediye tarife komisyonuna havale edilmiştir. Belediye tarife komisyonu 17.01.2022 tarihinde saat:14.00’de belediye meclis salonunda İsmail SUAKITICI ve Erol GÖKÇE’nin katılımı ile toplantıya başlanmış olup; komisyon üyesi Musa ASLAN mazeretli olduğundan toplantıya katılamamıştır.

         Komisyonumuzca piyasa şartlarına göre düşük kalan akıllı su sayacının fiyatının 1.200-TL’ye yükseltilmesi, Kılıçdere köyü ve Çukurköy’ün su birim fiyatlarının yeniden düzenlenmesi ve diğer su birim fiyatlarının küsuratlı kuruşlarının yukarıya yuvarlanarak güncellenmesi kararlaştırılmıştır. 2022 mali yılında yürürlüğe giren Belediye gelir tarifesinin 10-11-12 sayfaları yeni haliyle komisyonumuzca düzenlenmiş olup,

         Komisyon raporu ekinde sunulan 2022 mali yılı belediye gelir tarifesinin 10. – 11. Ve 12. Sayfaları belediye meclisinin Şubat ayı kanuni toplantısında görüşülerek karara bağlanması için Belediye meclisine sunulmuştur.”

        

         Yapılan işaretle oylama sonunda;

         Komisyon tarafından piyasa şartlarına göre düşük kalan akıllı su sayacının fiyatının 1.200-TL’ye yükseltilmesi, Kılıçdere köyü ve Çukurköy’ün su birim fiyatlarının yeniden düzenlenmesi ve diğer su birim fiyatlarının küsuratlı kuruşlarının yukarıya yuvarlanarak güncellenmesi kararlaştırılmıştır. 2022 mali yılında yürürlüğe giren Belediye gelir tarifesinin 10-11-12 sayfaları yeni haliyle komisyonca düzenlenmiş ve Meclisçe mevcut üyelerin OYBİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.

 

 

 

    

 

               Meclis Katibi                                Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

               Erol KAMBUR                               İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/ŞUBAT

TARİHİ

07/02/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

02

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

14

MADDE

06

Teklif Eden Kişi

İlyas YAMAN

Tarih ve No

07.02.2022

Konusu

Gündemdışı Teklif – Akıllı Su Sayacı Hakkında

      

       Meclis Başkanı: Meclis Üyemiz İlyas YAMAN’ın gündemdışı görüşülmesini istediği bir konu var. Daha önce bizimde Meclise sunduğumuz şekilde dijital sayaç kullanımının isteğe bağlı olması yönündeki teklifini oylarınıza sunuyorum.

        

         Yapılan işaretle oylama sonunda;

         Ön ödemeli akıllı sayaç ve mekanik sayaç kullanımının zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak uygulanması yönündeki teklif;  üye Bünyamin ZEREN ve İsmail SUAKITICI’nın çekimser oyuna karşı,           Meclis Başkanı Ali SÜLÜK, Üyeler Hatun ÇAM, Murat KİRAZ, İlyas YAMAN, Erol KAMBUR, Musa ASLAN, Fatma SELVİ, Ahmet GÖKTAŞ, Erol GÖKÇE’nin kabul oyları sonucu  oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

               Meclis Katibi                                Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

               Erol KAMBUR                               İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/ŞUBAT

TARİHİ

07/02/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

01

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

MADDE

Teklif Eden Müdürlük

Tarih ve No

Konusu

Kapanış

 

 

 

Paylaş