2022 MART AYI MECLİS KARARLARI

 

                                                          

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/MART

TARİHİ

07/03/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

03

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

15-16-17-18

DİVAN

KATİP

EROL KAMBUR

KATİP

İLYAS YAMAN

MECLİS BAŞKANI

ALİ SÜLÜK

TOPLANTIYA

KATILANLAR

Murat KİRAZ, İsmail SUAKITICI, Mehmet SÖZER,  Erol KAMBUR, Hatun ÇAM, İlyas YAMAN,  Fatma SELVİ, Ahmet GÖKTAŞ,  Bünyamin ZEREN, Erol GÖKÇE, Musa ASLAN

TOPLANTIYA

KATILMAYANLAR

            

    

 

 -Açılış ve Yoklama

Meclis Başkanı: Hepiniz hoş geldiniz.

Belediye Meclisinin 07/03/2022 Pazartesi günü yani bugün saat:14:00’de yapacağı Mart ayı Olağan toplantısı için yapılan yoklama neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üyelerin tam olduğu tespit edilmiştir.

 

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi “Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” hükmü gereğince 07.02.2022 tarihli Olağan meclis toplantısında alınan kararlara ait özetin okunmasını söyledi. Karar özetinin okunmasında her hangi bir hata bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 

         

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/MART

TARİHİ

07/03/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

03

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

15

MADDE

01

Teklif Eden Müdürlük

Zabıta Müdürlüğü

Tarih ve No

22.02.2022 / 2409

Konusu

Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

      

       Meclis Başkanı: Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 22.02.2022 tarihli, 2409 sayılı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ilgili müzekkeresi;

         Yapılan görüşmeler sonunda;

         İskilip Belediyesi Meclisinin 07.04.2011 tarih ve 35 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Madde 6 hüküm 1 “Büyük market, alışveriş merkezi, çarşı, fabrika, özel okul vb. yerleri işleten kuruluşların kendi müşterilerini ve personellerini taşımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığı araçlarının kendi öz malı olmaması halinde servis araçlarının S plaka olması zorunludur.” Hükmü yer almaktadır. Bu maddedeki S plaka zorunluluğunun kaldırılarak normal ticari plaka ile taşınmasına izin verilmesi hususu ; Meclis Başkanı Ali SÜLÜK, Üyeler Hatun ÇAM ve Murat KİRAZ’ın kabul oylarına karşı ; Üyeler İlyas YAMAN, İsmail SUAKITICI, Mehmet SÖZER, Musa ASLAN, Erol KAMBUR, Fatma SELVİ, Bünyamin ZEREN, Ahmet GÖKTAŞ ve Erol GÖKÇE’nin red oyları sonucu, teklif Oyçokluğu ile reddedildi.

       

                       

 

               Meclis Katibi                          Meclis Katibi                           Meclis Başkanı                                                      

              Erol KAMBUR                        İlyas YAMAN                            Ali SÜLÜK    

 

 

 

T.C.

İSKİLİP  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/MART

TARİHİ

07/03/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

03

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

16

MADDE

02

Teklif Eden Müdürlük

Zabıta Müdürlüğü

Tarih ve No

23.02.2022 / 2419

Konusu

Katı Atık Tarife Raporu

      

        Meclis Başkanı: Zabıta Müdürlüğü’nün 23.02.2022 tarih ve 2419 sayılı Katı Atık Tarife Raporu hakkındaki müzekkeresi ;

          Yapılan görüşmeler sonunda;

        Plan ve Bütçe Komisyonun hazırlamış olduğu Katı Atık Tarife Raporu; İskilip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 06.02.2022 sayılı yazısında katı atık ücret tarifesi 08.02.2022 tarihinde toplanılarak Plan Bütçe Komisyonumuza verilen katı atık tarife raporu komisyonumuzca hakkında incelenmiştir.

          “Su faturalarına evsel katı atık adı altında yeni bir tarife eklenmesi İskilip halkının faturalarında m3 bazında bu tarifenin %100 gibi bir artış olacağından, bu katı atık bedelinin pandemi, ağır kış şartları ve halkın çoğunluğunun emekli, asgari ücretli, gelir düzeyi düşük olması sebebi ile geçici bir süre yaz aylarının ortalarına kadar katı atık tarifesinin ertelenmesi ve yaz aylarında tekrar mecliste görüşülüp karara bağlanması” yönündeki komisyonun teklifinin oylanması sonucunda; Meclis Başkanı Ali SÜLÜK, Üyeler Hatun ÇAM ve Murat KİRAZ’ın red oyuna karşı ; Üyeler İlyas YAMAN, İsmail SUAKITICI, Mehmet SÖZER, Musa ASLAN, Erol KAMBUR, Fatma SELVİ, Bünyamin ZEREN, Ahmet GÖKTAŞ ve Erol GÖKÇE’nin kabul oyları sonucu, teklif Oyçokluğu ile kabul edildi. 

                

 

         

              Meclis Katibi                          Meclis Katibi                           Meclis Başkanı                                                      

              Erol KAMBUR                        İlyas YAMAN                            Ali SÜLÜK    

                    

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/MART

TARİHİ

07/03/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

03

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

17

MADDE

03

Teklif Eden Müdürlük

Zabıta Müdürlüğü

Tarih ve No

24.02.2022 / 2428

Konusu

Sokak İsim Değişikliği

      

       Meclis Başkanı: Zabıta Müdürlüğü’nün 24.02.2022 tarih ve 2428 sayılı Sokak İsim Değişikliği hakkındaki müzekkeresi ;

          Yapılan oylama sonunda;

         İlçemiz Meydan Arifbey ve Hacıpiri Mahallesi Şarapçı Çiftliği Sokak isminin (Anadolu Lisesinden başlayarak Atatürk Orman Çiftliği Kuruçay yol ayrımı ve İskilip Beton Üretim Tesisleri civarı) 150. Yıl Sokak olarak değiştirilmesi  hususu Meclisçe Oybirliği ile  kabul edildi.

 

  

   

               Meclis Katibi                          Meclis Katibi                           Meclis Başkanı                                                      

              Erol KAMBUR                        İlyas YAMAN                            Ali SÜLÜK    

                  

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/MART

TARİHİ

07/03/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

03

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

18

MADDE

04

Teklif Eden Müdürlük

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Tarih ve No

03.03.2022 / 2457

Konusu

Taşınmaz Satışı Hakkında

      

 

              Meclis Başkanı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.03.2022 tarih ve 2457 sayılı Taşınmaz Satışı hakındaki müzekkeresi;

             Yapılan görüşme ve oylama sonucunda ;

             Hasan COŞKUN isimli vatandaşımızın 25.02.2022 tarihli dilekçesinde talep edilen, İlçemiz Bahabey Mahallesi, Ada:570, Parsel:186’da Belediyemiz adına kayıtlı 1 ve 2 bağımsız bölüm numaralı dükkan vasıflı taşınmazların satışı hakkında Encümene yetki verilmesi hakkındaki teklif ; Meclis Başkanı Ali SÜLÜK, Üyeler Hatun ÇAM ve Murat KİRAZ’ın kabul oyuna karşı ; Üyeler İlyas YAMAN, İsmail SUAKITICI, Mehmet SÖZER, Musa ASLAN, Erol KAMBUR, Fatma SELVİ, Bünyamin ZEREN, Ahmet GÖKTAŞ ve Erol GÖKÇE’nin red oyları sonucu, Oyçokluğu ile reddedildi.

 

 

    

 

 

               Meclis Katibi                          Meclis Katibi                           Meclis Başkanı                                                      

              Erol KAMBUR                        İlyas YAMAN                            Ali SÜLÜK    

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/MART

TARİHİ

07/03/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

03

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

MADDE

Teklif Eden Müdürlük

Tarih ve No

Konusu

Kapanış

              Meclis Başkanı: Belediye Meclisinin 2022 yılı Mart ayı kanuni toplantısının tamamlandığını belirterek, Mart ayı Meclis toplantısına son vermiştir.

 

    

 

   

 

              Meclis Katibi                          Meclis Katibi                           Meclis Başkanı                                                      

              Erol KAMBUR                        İlyas YAMAN                            Ali SÜLÜK    

                    

 

Paylaş