İSKİLİP BELEDİYESİ
Turizm

Genel Tanıtım

         İskilip, Çorum ilinin bir ilçesidir. Tarihsel bir coğrafyanın adı olarak da kullanılır. Tarihte İskila, Blocium/Bloacium, Iskelib, İskelib, İmad (Direklibel) şeklinde de adlandırılmıştır.
 
        Osmanlı dönemi Kanuni Sultan Süleyman sonrası, batıya ait, özellikle Fransız kaynaklarda adı Esculape (Eskülap) olarak da anılmıştır. Tarihi olarak İskilip sözcüğü ilk kez Sümer destanlarından olan Gılgamış Destanında “iškila-bi” biçiminde yer almaktadır.Bölgeye yerleşimin Hititlerin Anadolu’ya gelmesine (MÖ 3000) kadar uzandığı çeşitli kaynaklarda yer almakta olup erken dönem Hatti uygarlığının İskila kent yerleşme alanı olduğu düşünülür. Başkent Hattuşa’ya iki saat yakınlıkta olması bu tahmini güçlendirmektedir.         
 
      Yivlik Kayası’nın üzerinde yer alan geometrik figür ve yivlerin bu dönemlerden kalma olabileceği iddia edilmektedir. Yine bu dönemde öne çıkan erken dönem yerleşim alanlarından Romalıların verdiği adla Itlus, Osmanlı’nın verdiği adla İmad – Direklibel’de tam olarak Yivlik kayası eteğinden çıkan bir akarsu yatağının oluşturduğu derenin Taybı Ovası’na karıştığı yere kurulmuştur.1509, 1514 ve 1543 yıllarında bu bölgenin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olan büyük depremlerin birinde tümüyle yıkılmış olabileceği düşünülmektedir.