İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden

Belediye Meclisinin, 05.11.2021 tarihli toplantısının, 11. birleşiminin 2. oturumunda; 3. maddesinde ele alınıp görüşülerek kabul edilen, 52 Karar No’lu; İlçemiz genelinde uygulama imar planı üzerinde bitişik yapı nizamında, konut, ticaret-konut olarak belirlenen alanlara ait, “19141352” Teklif ve “UİP-19536851” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin;

3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan tahtasına asıldığı ilan olunur.  

Paylaş