İSKİLİP BELEDİYESİ
DUYURU

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

       İlçemiz, Bahabey Mahallesi; Ada: 574, Parsel: 142, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 ve 365 sayılı parseller ile Ada: 685, Parsel: 33, 34 ve 35 ve Ada: 691, Parsel: 3, 4, 36 ve 37’ de kayıtlı taşınmazların tamamı ile Ada: 574, Parsel: 144 ve 286 ile Ada: 691, Parsel: 2 sayılı taşınmazların kısmi olarak sınırlandırdığı alanda, G32-C-05-B-4-D, G32-C-05-C-1-A ve G32-C-05-C-1-B imar paftalarına uygun olarak, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 18’ nci ve 2981 / 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddeleri  uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi, Belediye Encümeni’nin 27.04.2021 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; düzenlemeye ait harita ve dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan tahtasına asıldığı ilanen duyurulur.