ŞEYH YAVSİ CAMİİ

    16. Yüzyıldan kalma Cami, Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin babası Şeyh Muhittin Muhammed Yavsi’nin adını taşımaktadır. Şeyh Yavsi, 2. Beyazıt’ın hocası olarak bilinir. II. Bayezid ile olan yakınlığı nedeniyle Hünkâr Şeyhi olarak da anılmaktadır. Kabri, İskilip ve çevresinde çokça kez ziyaret edilen mekânlardan biridir. Medrese ve tekke ilimlerini eserlerinde tatbik eden Şeyh Yavsi’nin oğlu Ebussuud, babası için 1530 yılında kendi mahallesinde bir cami yaptırmak ister ve Anadolu’da pek de rastlanmayan orijinal bir mimari eser olan ters T planlı bir cami yaptırır. İskilip’e değer katan bu farklı mimari, restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilerin en çok tercih ettiği tarihi mekanlardan biridir.

 

Paylaş