İSKİLİP BELEDİYESİ
DUYURU

Kaçak Yapılar Hakkında

20 Şubat 2020 Tarih ve 31045 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 numaralı 14 Şubat 2020 kabul tarihli “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile ;

Kaçak ve Ruhsata aykırı olarak yapılmış yapıların 1 ay içerisinde Ruhsata bağlanmaması durumunda;  Belediye tarafından yıkımı yapılmayan yapıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da yıkılabileceği hususu karara bağlanmıştır.

İlanen duyurulur.