İSKİLİP BELEDİYESİ
DUYURU

Trafo Alanlarına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği

Belediye Meclisinin, 03.10.2019 tarihli olağan toplantısının, 9. birleşiminin 1. oturumunda; 76/2. maddede ele alınıp görüşülerek kabul edilen; İlçemiz; Hacıpiri Mahallesi, Ada: 172,       Parsel: 147 ve Bahabey Mahallesi, Ada: 574, Parsel: 115’ de kayıtlı taşınmazlardaki, G32-C-05-B-4-D imar paftasına rastlayan, “UİP-3835,22” Plan İşlem Numaralı (PİN), uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan olunur.