Meydan Arifbey Mahallesi İmar Planı Değişikliği İlanı

Belediye Meclisinin, 03.10.2019 tarihli olağan toplantısının, 9. birleşiminin 1. oturumunda; 76/1. maddede ele alınıp görüşülerek kabul edilen; İlçemiz, Meydan-Arifbey Mahallesi, Ada: 244,  Parsel: 26’ da kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda, G32-C-05-A-3-D imar paftasında bulunan, “UİP-3835,23” Plan İşlem Numaralı (PİN), uygulama imar planı değişikliğinin;
3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan olunur.  

Paylaş