İSKİLİP BELEDİYESİ
DUYURU

Taşınmaz Kira İlanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Kaleboğazı Mahallesi, Çarşı Camii yanındaki parkta bulunan yeni yapılan 12,00 M2’lik ahşap çay ocağının, Belediyemize gelir getirmek amacıyla 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
  • Kiralamaya ilişkin açık artırma ihalesi 30.04.2018 Salı günü saat:10.00’dan itibaren Belediye Meclis odasında ve encümen huzurunda yapılacaktır.
  • İlçemizin Kaleboğazı Mahallesi, Çarşı Camii yanındaki parkta bulunan yeni yapılan 12,00 M2’lik ahşap çay ocağının yıllık muhammen kira bedeli KDV Hariç 5.000.00.-TL olup, %3’lük geçici teminatı 150.00-TL’dir. 
  • Çay Ocağı kiralamak isteyen taliplilerin taşınmaz için belirlenen %3 tutarındaki geçici teminatlarını ihale saatinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları zorunlu olup geçici teminatını yatırmayanlar ise ihaleye kesinlikle iştirak ettirilmeyecektir.
  • İhale ile ilgili şartnamenin ise her gün mesai saatleri dahilin de Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebileceği ilan olunur.