Arastalar

Arasta, üstü genellikle tonoz veya çatıyla örtülü bir sokağın iki yanında karşılıklı sıralanan ve aynı cins ürünlerin satıldığı dükkânların meydana getirdiği çarşı anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminde, her büyük caminin ya da toplumsal kuruluşların (medrese, imaret, hamam, darüşşifa, kütüphane) yanında hem toplumsal işlevi bakımından hem de külliyelerin bakımları için gelir sağlamak amacıyla yapılan arastaların ikinci bir görevi de külliyenin çevresine canlılık vererek, merkez konumdaki camiye cemaat sağlamaktır. Karşılıklı dükkânların arasındaki yol, önceleri sadece gölgelik asmalar veya ahşap çatılar ile örtülmüş, daha sonra yangınlar sebebiyle bu yolların üstlerinin kâgir tonozlar ile örtülmesi yoluna gidilmiştir.

Arastalarımızdaki yardımlaşma ve dayanışmanın, ekonomik hareketliliğin simgesi olan Ahilik geleneği günümüze kadar ulaşmıştır.

Tarihi değerinin yanında yardımlaşma, dayanışma ve ekonomik hareketliliğin önem arz ettiği Arastalar, Ahilik geleneğini de yaşatması bakımından kültürel bazda da önem taşımaktadır.

Dükkânların arasında kalan sokağa da arasta sokağı denilmiştir. Arastalar, sonraları aralarına değişik esnafın da karışmasına rağmen, genellikle aynı ürünlerin ticaretini yapan dükkânlardan oluştukları için “terlikçiler arastası”, “kürkçüler arastası”, “baharatçılar arastası” gibi isimlerle de anılmışlardır. Türk ticaret kültürü ve geleneği açısından önemli bir yere sahip olan han ve kervansaraylarda olduğu gibi arastalar da birtakım geleneksel zanaatları içinde barınıp gelecek nesillere aktarılması görevini üstlenen yerlerdir.

Çarşıda Bulunan bazı arastalar, Semerciler Arastası, Sepetçiler Arastası, Bakırcılar Arastası, Organik Oyuncakçılar Arastası ve Ayakkabıcılar Arastaları…

 

Arastalar Yenileniyor

Geleneksel zanaatları içinde barınıp gelecek nesillere aktarılma görevini üstlenen Arastalar Çarşısı’nda özverili bir avuç insan, geçmişin aynası mesleklerini zamana inat yapmaya devam ediyorlar. Belediyemiz, bir geleneğin, bir tarihin yitip gitmemesi için Arastalar Çarşısı’nı restore girişimine başladı. Proje dahilinde 25 dükkanın restoresi aslına yakın projelendirilerek tamamlandı. Projenin tamamlanmasının ardından Arasta dükkanlarında yerli yabancı turistlerin katılımlarıyla geleneksel zanaatlar ustalar tarafından sergilenip workshoplarla gelen turistlere uygulatarak geleneksel zanaatların yeni nesillere iletilmesi sağlanacaktır.

 

Paylaş