DUYURU 

 

 

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Asansör  Yıllık  (Periyodik) Kontrol Hizmeti;  18 Kasım  2008  tarih ve 27058 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  gereğince yaptırılacaktır:

     

1-İdarenin

a) Adresi : Kaleboğazı Mah. Eski Buğday Pazarı Sok. No:5   İSKİLİP / ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 0 364 511 60 62 / 0 364 511 60 20
c) İlanın görülebileceği

internet adresi

: https://www.iskilip.bel.tr
     

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Asansör Yıllık (Periyodik) Kontrol Hizmeti yaptırılması işi; Çorum ili İskilip İlçesinde belediye mücavir alanı içerisindeki binalarda bulunan, 2014 yılı sonuna kadar ilk tescilleri yapılmış ve tescilleri hiç yapılmamış yaklaşık 100 Adet asansörün tespitinin yapılması ve Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği, Yıllık (Periyodik) kontrollerinin yaptırılması işidir. Bu hizmet alımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye belediyemize ait” www.iskilip.bel.tr” web adresindeki şartnameden  ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çorum İli İskilip İlçesi Mücavir Alanı İçerisinde Bulunan Binalardaki Asansörler
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2016
  1. Asansör Yıllık (Periyodik) Kontrol Hizmetini yapacak firmalardan istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


3.1.
 Asansör Yıllık (Periyodik) Kontrol Hizmetini yapacak olan “A Tipi Muayene” kuruluşu yeterlilik belgeleri;
3.2.
 “A Tipi Muayene” kuruluşunun sahip olduğu akreditasyon kapsamı gösterir belge; 
3.3.
 “A Tipi Muayene” kuruluşunun periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortası ve uygunluğu gösterir belge; 
3.4. ”A Tipi Muayene” kuruluşunun bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli sayısını ve bu personelin yeterliliğini gösterir belgeler;
 
3.5.
 “A Tipi Muayene” kuruluşunun periyodik kontrollerde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın genel durumunu gösterir belge;

3.6. ”A Tipi Muayene” kuruluşunun Yıllık (Periyodik) kontrollerini yapacakları asansörler için “Periyodik Kontrol Ücretini”  gösterir belgeyi;

 

         Asansörlerin Yıllık (Periyodik) kontrol hizmetini yapacak olan “A Tipi Muayene” kuruluşu yukarıdaki maddelerde istenilen belgeler ile 12.01.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (Saat:17:00) Belediyemiz “İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne” müracaat edeceklerdir.

 

Not: Teknik şartname Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Duyuru Tarihi: 12.12.2014

Paylaş