BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1-  Belediye Meclisinin, 02.11.2017 tarihli olağan toplantısının, 11. birleşiminin 1. oturumunda; 77. maddede ele alınıp görüşülerek kabul edilen İlçemiz, Meydan-Arifbey Mahallesi, Ada: 642,    Parsel: 170’ de kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda, “UİP-3835,14” Plan İşlem Numaralı (PİN), uygulama imar planı değişikliğinin;

                     3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan tahtasına asıldığı ilan olunur.   13.11.2017

Duyuru Tarihi: 14.11.2017

Paylaş